Tudástár

A szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogi szabályozás, és a különösen az iparjogvédelem önmagában is egy sajátos jogi terület. A szellemi alkotások típusai, és az ezekkel kapcsolatos vállalati innovációs gyakorlat gyors bővülése miatt ráadásul olyan új kategóriák és új fogalmak jelennek meg, amelyek tartalma a szakterületen kevéssé járatos jogászok és innovációs szakemberek számára sem teljesen egyértelmű. Az itt elérhető oldalakon ezért megpróbálunk olyan információkat, gyakorlatközpontú megközelítésben összefoglalni, amelyek segíthetik az érdeklődők tájékozódását a vállalati innováció, az ennek részét képező szellemivagyon-gazdálkodás és szellemitulajdon-kezelés gyakran előforduló kérdéseiben.

Esettanulmányok  

Iparjogvédelmi megbízásaink számtalan jó példát, esettanulmányt szolgáltatnak az iparjogvédelem, a szerzői jog, az üzleti titok optimális és gazdaságilag is racionális alkalmazására a vállalatok, vállalkozások, az üzleti szféra szellemi alkotásainak, találmányainak, szabadalmainak hatékony védelmére a különböző szakterületeken. Esettanulmányainkat megpróbáltuk úgy összegyűjteni, hogy nemcsak a gazdaság számos területéről vonultasson fel példákat, hanem az iparjogvédelem területén szükséges és alkalmazásra kerülő intézkedéseket, iparjogvédelmi lehetőségeket is teljes szélességben bemutassa.

További információk »Esettanulmányok az iparjogvédelem, a szellemi alkotások területéről

Tudnivalók  

Egy-egy szakterület, fogalom, jogi szabályozás részletesebb kibontása és pontos értelmezése, a vállalati gyakorlat aprólékosabb megismerése nélkülözhetetlen az adott szituációra leghatékonyabb szellemivagyon-gazdálkodás és szellemitulajdon-kezelés kialakításában. Tudnivalóinkban körüljárt iparjogvédelmi, szerzői jogi, innovációs tartalmú írásainkban megpróbáltuk a vonatkozó lényegesebb problémaköröket körüljárni.

További információk »Tudnivalók az iparjogvédelem, a szellemi alkotások területéről

Fogalomtár  

Az innováció, kutatás-fejlesztés és az iparjogvédelem, szerzői jog, üzleti titokvédelem, szellemi alkotások, szellemi termékek területén számos olyan fogalom, kifejezés, definíció használatos, amelyek nem közismertek, de a hatékony iparjogvédelem alkalmazása megköveteli az ismeretüket. Fogalomtárunkban megpróbáltuk összegyűjteni a legfontosabb járatos ide vágó fogalmakat és a fogalom pontos leírását, definícióját, esetlegesen a magyarázatát.

További információk »Fogalom magyarázatok a az iparjogvédelem, a szellemi alkotások területéről

Letöltések  

Az iparjogvédelmi eljárások területén számos olyan letölthető adatlap, adatszolgáltatási lista, bejelentés formanyomtatvány létezik, amely az iparjogvédelmi eljárások során használatos és előírt. Oldalunkon összegyűjtöttük a leggyakrabban szükséges ilyen formanyomtatványokat, adatszolgáltatási listákat.

További információk »Formanyomtatványok, adatlapok iparjogvédelmi bejelentésekhez

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu