Titoktartási megállapodás

A know-how elnevezést a gyakorlatban több célra is alkalmazzák. Know-how-nak nevezzük azokat a találmányokat, amelyekre a jogosultak valamilyen ok miatt nem kívánnak szabadalmi oltalmat szerezni. Mivel a szabadalmi oltalom megadása a találmány tartalmának nyilvánosságra kerülésével jár együtt, ezért a jogosultak a titokvédelem keretei között, a szabadalmaztatás mellőzésével, know-how-ként használják azokat a találmányokat, ahol a nyilvánosság kizárásához lényeges érdek fűződik. A know-how ebben a vonatkozásban olyan találmányt jelent, amely szabadalmaztatás útján, nem került nyilvánosságra. Know-how-nak nevezik azoknak a jogi, műszaki, technikai információknak az összességét is, amelyek egy találmány gyakorlati alkalmazásához, az előnyös kiviteli alakok/formák megvalósításához szükségesek. A szabadalmi leírások ugyanis mindig csak a védelemhez szükséges és elégséges jogi és műszaki információkat tartalmazzák. A know-how ebben a vonatkozásban a gyakorlatba vételhez, a hatékony és eredményes hasznosításhoz szükséges információk összességét jelenti. A titokvédelem egyik eszköze a titoktartási megállapodás. Ezekben a szerződésekben a felek meghatározzák azon információk és adatok körét, melynek a titokban tartásához lényeges üzleti érdekük fűződik. A titoktartási megállapodások lényeges eleme a kártérítési felelősség, amely azt a felet terheli, aki megsérti a titoktartási feltételeket. A titoktartási megállapodások részletesen körülírt határidőhöz kötöttek. A know-how rendelkezésre bocsátására mindig titoktartási megállapodás alapján kerül sor.

Kapcsolódó fogalmak: Találmány | Szabadalmi oltalom | titokvédelem | Titoktartási megállapodás | know-how


Kapcsolódó tudnivalók, esettanulmányok

Munkavállaló találmányának hasznosítása, értéke

Munkavállaló találmányának hasznosítása, értéke

Ügyfelünk munkavállalója olyan találmányt hozott létre ügyfelünk eszközeinek felhasználásával a munkaideje alatt, amely ugyan nem illeszkedett közvetlenül ügyfelünk tevékenységi körébe, de megfelelő alapot nyújthatott üzleti tevékenysége új piaci területre történő kiterjesztésére. Ügyfelünk korábban nem folytatott kutatás-fejlesztési tevékenységet. Így tanácstalan volt a létrejött szellemi alkotás tulajdonviszonyának, díjazásának, iparjogvédelmi kezelésének rendezésével kapcsolatban.

iparjogvédelem, szerzői jogvédelem, iparjogvédelmi tanácsadás, munkavállaló találmányának hasznosítása

A szabadalom és a szabadalmazás

A szabadalom és a szabadalmazás

A vállalatok üzleti célra irányuló innovációs tevékenységében sok esetben kiemelt szerepet kap a szabadalom, a szabadalmi oltalom megszerzése, a szabadalmazás. De vajon tényleg minden esetben a szabadalmi oltalom megszerzése a vállalatok által létrehozott szellemi alkotások üzleti hasznosításának optimális jogi eszköze? Melyek a legnagyobb kihívások a szabadalmi oltalom megszerzése esetén? Hogyan lehet ezeket a kihívásokat mérsékelni?

szabadalom, szabadalmazás, szabadalmi oltalom

A know-how jelentése és tartalma

A know-how jelentése és tartalma

A know-how (gyakran hibásan, know how vagy knowhow formában írva) fogalmának és tartalmának magyarországi meghatározása jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Az ehhez szükséges feltételeket az üzleti titokra vonatkozó 2018. évi LIV. törvény teremtette meg.

know-how, know-how jelentése, know-how jogi definiciója

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu