Gazdálkodás szellemi tulajdonnal

Hogyan lesz a szellemi alkotásból szellemi tulajdon, és hogyan termel a szellemi tulajdon jövedelmet vállalkozási környezetben? Segítségre, tanácsra van szüksége a vállalata által létrehozott és/vagy megvásárolt szellemi alkotás (ötlet, találmány, védjegy, szoftver, védett ismeret) üzleti célú hasznosítását kiszolgáló szerzői jogi és iparjogvédelmi feltételek megtervezéséhez és létrehozásához? Segítünk! Teljes körű szolgáltatást nyújtunk a szellemi alkotások üzleti célú hasznosítását kiszolgáló szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközök létrehozásához vállalkozások részére.

Ars poétikánk szerint a szellemi alkotások védelmét biztosító jogi eszközöknek elsődlegesen a szellemi alkotások hasznosítását és megtérülését biztosító üzleti célokat kell kiszolgálnia. Szolgáltatásaink során ezért kiemelt hangsúlyt fektetünk az üzleti célú hasznosításnak és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásoknak megfelelő szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközök létrehozására. Ügyfeleink elsősorban olyan üzleti szervezetek, amelyek saját innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységük során állítják elő, adott esetben technológiatranszfer keretében szerzik be alapvetően üzleti hasznosítás céljából azokat a szellemi alkotásokat, amelyek védelmére, vagyongazdálkodás körében történő kezeléséhez szerzői jogi és iparjogvédelmi megoldások keresnek. Ha nem látja tisztán, milyen lépéseket kell megtennie ahhoz, hogy a vállalkozása által kifejlesztett vagy vásárolt szellemi alkotásából jövedelemtermelő szellemi tulajdon legyen, szellemi tulajdona pedig valóban jövedelemmel hasznosulhasson, bízza ránk magát! Megtaláljuk az üzleti céljainak megfelelő, célirányos jogi megoldást. 
Szóval, védelem és megtérülés maximalizálva!
 

1.
lépés
Biztosítsa az üzleti hasznosításnak is megfelelő védelmet!

Funkciója: A szellemi alkotások célirányos védelmét és üzleti hasznosítását egyszerre biztosító, költséghatékony szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközök megtervezése.

Miért szükséges: A szerzői jog és az iparjogvédelem alapvető feladata a szellemi alkotások védelme, és jogtiszta felhasználásának biztosítása. A vállalati környezetben a szellemi alkotások ugyanakkor alapvetően üzleti hasznosításra kifejlesztésre kerülő eszközök. A szerzői jogi és az iparjogvédelmi eszközöket ezért az üzleti célnak is alárendelt módon kell kialakítani és alkalmazni a vállalati környezetben. A szerzői jogi és az iparjogvédelmi eszközök létrehozása és fenntartása ráadásul jelentős pénzügyi befektetéssel is jár. A hatékony és a célirányos szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközrendszer ezért csak az ezeket a szempontokat együttesen érvényre juttató módszeres tervezéssel hozható létre az üzleti környezetben.

Tovább »

2.
lépés
Ellenőrizze le, hogy valóban az, aminek látszik!

Funkciója: A szellemi alkotások tulajdonjogi és iparjogvédelmi helyzetének, technikai kidolgozottsági és dokumentáltsági szintjének megállapítása.

Miért szükséges: A szellemi alkotások sajátos jószágok. Vállalati környezetben, üzleti célra történő hasznosíthatóságukat, piaci értéküket, az üzleti hasznosítást támogató jogi feltételrendszerük kialakítását jelentős mértékben befolyásolja valós tulajdonjogi és iparjogvédelmi helyzetük, műszaki-technikai kidolgozottságuk, használatba vételükhöz szükséges megjelenésük és dokumentáltságuk. E jellemzők aktuális állapota egyáltalán nem nyilvánvaló, ezért felmérésük és értékelésük sajátos szakmai ismeretek igényel. Ezek elmaradása viszont jelentős jogi és üzleti kockázattal jár.

Tovább »

3.
lépés
Biztosítsa a vagyoni jog hiteles igazolásához szükséges feltételeket!

Funkciója: A szerzői művek és a védett ismeretek adott tartalommal, adott időpontban történő rendelkezésre állásának bizonyításához szükséges hatóság igazolás megteremtése

Miért szükséges: A szerzői művekkel, és különösen a védett ismeretekkel kapcsolatos jogérvényesítési eljárásokban kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a vagyoni jog jogosultja hitelesen igazolni tudja, az adott időpontban az érintett szerzői mű és/vagy védett ismeret, az adott tartalommal a saját tulajdonában rendelkezésre állt. A bizonyítás csak hiteles dokumentumokkal lehetséges. Az önkéntes műnyilvántartásba vételi eljárás során keletkező hivatalos tanúsítvány, az azonosító számmal ellátott, hitelesített műpéldány, valamint a nyilvántartásba vétel hivatalos meghirdetése tudja biztosítani az ehhez szükséges feltételeket.

Tovább »

4.
lépés
Biztosítsa az üzleti hasznosításnak is megfelelő védelmet!

Funkciója: A magyar és a nemzetközi szerzői jogi és iparjogvédelmi eljárások megindításához szükséges szakszerű beadványok elkészítése: szabadalmi bejelentés, használati mintaoltalmi bejelentés, védjegybejelentés, formatervezési mintaoltalmi bejelentés.

Miért szükséges: A magyar és a nemzetközi szerzői jogi és iparjogvédelmi eljárások jellemzője, hogy lebonyolításukhoz jogszabályok által előírt formai és tartalmi feltételeknek megfelelő beadványok (pl. szabadalmi leírás, védjegy bejelentés, árujegyzék, stb.) elkészítése szükséges. A beadványok elkészítése szakirányú tudást, és több területen (pl. szabadalmi vagy használati mintaoltalmi igénypontok) nagy gyakorlatot igényel ahhoz, hogy valóban a szellemi alkotás versenyelőnyt biztosító tartalmának, és a tervezett üzleti hasznosításnak megfelelő védelem kerüljön kialakításra. A magyar és a nemzetközi szerzői és iparjogvédelmi eljárások hatékonyan csak ezekre a beadványokra alapozva folytathatók le.

Tovább »

5.
lépés
Szakszerű segítséggel biztosabban célhoz ér!

Funkciója: Hivatásos képviselet ellátása a magyar és a külföldi intézmények előtti iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárásokban.

Miért szükséges: Az iparjogvédelmi és a szerzői jogi hivatalos eljárásokat magyar, külföldi vagy nemzetközi intézmények előtt, egyedi szabályok alapján kell lefolytatni. A hivatalos eljárások az oltalom megadását, a lajstromok vezetését (pl. jogutódlás és hasznosítás regisztrálását), az oltalommal összefüggő egyéb eljárásokat (pl. megsemmisítés, nemleges megállapítás, bitorlás) foglalják magukban. A szerzői jogi és az iparjogvédelmi eljárások egyedi jellegük miatt célirányosan és költséghatékonyan szabadalmi ügyvivő közreműködésével folytathatók le. A tapasztalat szerint a szabadalmi ügyvivők igénybevételét nem érdemes „megtakarítani”.

Tovább »

6.
lépés
Határozza meg a piaci értéket, üzleti céljai eléréséhez!

Funkciója: A szellemi alkotások vagyonelemként történő nyilvántartásához, valamint hasznosításának előkészítéséhez szükséges feltétel teljesítése.

Miért szükséges: A szellemi alkotások sajátossága, hogy valós piaci értékük jelentősen eltérhet az előállításuk és/vagy a kifejlesztésük során felmerült kiadásoktól. A jogi szabályozás ezért piaci értékük megállapítását írja elő arra az esetre, ha a vállalkozások vagyonelemként kívánják nyilvántartani az általuk kifejlesztett szellemi alkotásokat könyvelésükben. A szellemi alkotások üzleti hasznosításának is alapfeltétele, hogy ismert legyen valós piaci értékük

Tovább »

7.
lépés
Teremtse meg a vagyoni jogok hasznosításának feltételeit!

Funkciója: A szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok üzleti hasznosításához szükséges szerződéses (kötelmi) jogi feltételek megteremtése: átruházási szerződések, hasznosítási és használati szerződések, felhasználási szerződések.

Miért szükséges: A szellemi alkotások üzleti hasznosításának lehetséges és gyakori formája a szellemi alkotásra vonatkozó vagyoni jogok értékesítése, használatba vagy hasznosításba adása, amelyet gyakran technológiatranszfernek is neveznek. Összetett jogi, műszaki-technikai, pénzügyi és üzleti tartalmuk miatt ezek az ügyletek általában egyedi megközelítést igényelnek, és sikeres megvalósításuk is többnyire csak a felek tartós és szoros együttműködésével lehetséges. A szerződések feltételrendszerének kialakítása ezért a technológiatranszfer területén megszerzett innovációmenedzsment felkészültséget és gyakorlatot is igényel, az iparjogvédelmi és a szerzői jogi tárgyú szerződési konstrukciók ismerete mellett.

Tovább »

8.
lépés
Szakértő segítségével csökkentse az üzleti kockázatot és a veszteséget!

Funkciója: Iparjogvédelmi és szerzői jogi konzultáció szellemi alkotások vállalati gazdálkodást érintő és üzleti hasznosításával kapcsolatos kérdésekben

Miért szükséges: A szellemi alkotások sajátos jószágok, amelyek kezelése iparjogvédelmi vagy szerzői jogi eszközök igénybevételét is igényelheti a vállalati gazdálkodás és/vagy az üzleti tevékenység körében. A tapasztalat, hogy ez a szaktudás nem áll rendelkezésre házon belül. Így a problémák valódi felmérése, a megoldások kidolgozása és megvalósítása többnyire külső segítséggel lehetséges.

Tovább »

9.
lépés
Vegye igényben a vissza nem térítendő támogatásokat!

Funkciója: Pályázat elkészítése, és a pályázati folyamat lebonyolítása a hazai és a külföldi iparjogvédelmi bejelentések költségeihez igényelhető vissza nem térítendő támogatásra.

Miért szükséges: A magyar gazdaságpolitika már régóta kiemelt szempontként kezeli a magyar szellemi alkotások piacra jutását, melynek alapvető feltétele az üzleti hasznosítás támogató iparjogvédelmi oltalom megszerzése. Mivel a magyar, és különösen a külföldi iparjogvédelmi eljárások költségei magasnak tekinthetők a hazai fejlesztésű szellemi alkotások tulajdonosainak, ezért vissza nem térítendő támogatás igényelhetnek a magyar és a külföldi iparjogvédelmi eljárások költségeire. Az ehhez szükséges pályázat elkészítése iparjogvédelmi és pályázatíró szakmai tudást igényel.

Tovább »

10.
lépés
Az első lépés a szellemi vagyon átlátható, értéknövelő kezeléséhez!

Funkciója: A szellemi vagyongazdálkodáshoz szükséges alapfeltételek megteremtése a területre vonatkozó szabályzatok kidolgozásával, és a vállalati gazdálkodás körébe történő bevezetésével.

Miért szükséges: A jogszabályoknak megfelelő prudens, a tulajdonosok és a munkavállalók érdekeit is integráló vagyongazdálkodásnak kiemelkedő szerepe van a szellemi alkotások terén. A szellemi vagyongazdálkodás iparjogvédelmi és szerzőjogi, munkajogi, kötelmi jogi, számviteli és pénzügyi, valamint innovációmenedzsment szakmai feladatokat is magában foglal. Így az érintett vállalati területek egészét átfogó, egységes szemléletű szabályozást igényel. Ennek a szellemi alkotások létrehozásával, nyilvántartásával, védelmével és hasznosításával összefüggő vállalati folyamatok egészére ki kell terjednie. Ehhez lehetnek megfelelő eszközök a szellemi alkotásokkal összefüggő vállalati szabályzatok.

Tovább »

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu