Szoftverszabadalom

A szoftverek sajátos szellemi alkotásnak tekinthetők a védelem szempontjából. A jelenlegi jogi szabályozás világszerte kizárja a szoftverek szabadalmaztatását. Ez a gyakorlat elsősorban a közérdek fokozott érvényesítése miatt alakult ki. Így a szoftverek védelme a szerzői jog keretein belül lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a szoftverekre vonatkozó forráskód, illetve a szoftver leírása az önkéntes műnyilvántartás rendszerében regisztráltatható. Ez nem jelenti azt, hogy a szoftverek nem állnak védelem alatt. A szoftverek szerzői, a programozók, illetve a szoftverre, mint szerzői műre vonatkozó vagyoni jellegű jogok jogosultjait ugyanazok a jogok illetik meg, mint a szerzőket. Ezek a jogok a szerzői jog rendszerén és eszközein keresztül érvényesíthetők. Világszerte komoly erőfeszítések vannak olyan védelmi forma kialakítására, amelyben a közérdek érvényesülése mellett is biztosítható a szoftverek, mint sajátos szellemi termékek védelme. Eddig ezek az erőfeszítések nem vezettek eredményre.

Kapcsolódó fogalmak: Szoftverszabadalom | szoftverek védelme

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu