Szerzői jogi szakértői testület

A szerzői joggal összefüggő szakmai és közigazgatási feladatokat a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal látja el. A szerzői jogi jogvitás ügyben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő szerzői jogi szakértői testülettől kérhetnek szakvélemény. A szakértői testület a felhasználási jog gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a bíróságoktól függetlenül, peren kívül is adhat szakvéleményt. A szerzők érdekképviseleti feladatai az Artisjus, a szerzők érdekképviseleti szervezete látja el. Ha a felhasználó és a jogosult, vagy a felhasználó, az érdekképviseleti szervezet és a jogosultak között nem jön létre megállapodás a díjazásról, vagy a felhasználás egyéb kérdéseiről, akkor a felek a szintén a szerzői jogi egyeztető testülethez fordulhatnak, amely a szerzői jogi szakértői testületen belül működik.

Kapcsolódó fogalmak: Szerzői jogi szakértői testület | egyeztető testület | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala | ARTISJUS

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu