Szerző jogai

A szerzőt szerzői jogok illeti meg a szerzői mű létrejöttétől. A szerzői jogok két csoportba sorolhatók: A személyhez fűződő jogok körébe a mű nyilvánosságra hozatala, a szerző nevének feltüntetése, valamint a mű egységnek védelme tartozik. A személyi fűződő jogokról érvényesen lemondani nem lehet, át nem szállhatnak, át nem ruházhatók. A vagyoni jogok a mű egészének vagy valamely azonosítható részének az anyagi és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására, valamint a felhasználás engedélyezésére vonatkoznak. Erre kizárólag a szerző vagy az általa engedményezett jogosult. Az engedményezés felhasználási szerződéssel történhet meg. A mű felhasználásának minősül a többszörözés, a terjesztés, a nyilvános előadás, a nyilvánossághoz közvetítés (például sugárzással), a sugárzott mű eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával való továbbközvetítése, az átdolgozás, a kiállítás. A szerzőt minden esetben díjazás illeti meg a mű a felhasználása esetén.

Kapcsolódó fogalmak: szerző személyhez fűződő jogok | Szerző vagyoni jogok

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu