Szellemi vagyongazdálkodást érintő szabályzatok elkészítése

Az első lépés a szellemi vagyon átlátható, értéknövelő kezeléséhez!

Szellemi vagyongazdálkodást érintő szabályzatok elkészítése

Funkciója: A szellemi vagyongazdálkodáshoz szükséges alapfeltételek megteremtése a területre vonatkozó szabályzatok kidolgozásával, és a vállalati gazdálkodás körébe történő bevezetésével.

Miért szükséges: A jogszabályoknak megfelelő prudens, a tulajdonosok és a munkavállalók érdekeit is integráló vagyongazdálkodásnak kiemelkedő szerepe van a szellemi alkotások terén. A szellemi vagyongazdálkodás iparjogvédelmi és szerzőjogi, munkajogi, kötelmi jogi, számviteli és pénzügyi, valamint innovációmenedzsment szakmai feladatokat is magában foglal. Így az érintett vállalati területek egészét átfogó, egységes szemléletű szabályozást igényel. Ennek a szellemi alkotások létrehozásával, nyilvántartásával, védelmével és hasznosításával összefüggő vállalati folyamatok egészére ki kell terjednie. Ehhez lehetnek megfelelő eszközök a szellemi alkotásokkal összefüggő vállalati szabályzatok.

Tartalma

  • Állapotfelmérés
  • Célkitűzések, eszközök, erőforrások meghatározása
  • Szabályozási rendszer elemeink kidolgozása: folyamatok, dokumentumok, utasítási és ellenőrzési rendszer, mérőszámok és teljesítménymutatók
  • Szabályzattervezet kialakítása
  • Bevezetéssel kapcsolatos feladatok lebonyolítása
  • Szabályzat kiadása, auditálásra felkészítés

Esettanulmány

Eset leírása: Ügyfelünk az államháztartás alrendszereiből alapított vállalkozás, amely részben jogszabályi kötelezettségei, részben saját kutatás-fejlesztési tevékenysége megkezdése miatt kényszerült a szellemi vagyongazdálkodás szabályozott feltételeinek megteremtésére. Korábbi tapasztalatok, és megfelelő belső feltételek hiányába, külső szakértőt kívántak igénybe venni a szabályzatok elkészítésére, és a bevezetés támogatására.

Feladat: Feladatunk a szellemi vagyongazdálkodási szabályzat elkészítése, és a bevezetés támogatása volt. A szabályzatot a vállalati kutatás-fejlesztési tevékenységre, az ennek során létrehozott szellemi alkotásokkal kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási, iparjogvédelmi, hasznosítási és díjazási területekre is ki kellett terjeszteni.

Eredmény: A szabályzat elkészítése 2 hónapot igényelt. A szabályzat bevezetéséhez támogatást nyújtott az I.M.A. Innovációmenedzsment Akadémia is, amely kihelyezett tanfolyam keretében biztosította a szellemi vagyongazdálkodás szükséges alapismeretek átadását. Ügyfelünk 6 hónap alatt vezette be az érintett vállalati működési területeken a szellemi vagyongazdálkodási szabályzatot.

 

További kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu