Szellemi vagyongazdálkodás szabályozott feltételeinek megteremtése

Ügyfelünk az államháztartás alrendszereiből alapított vállalkozás, amely részben jogszabályi kötelezettségei, részben saját kutatás-fejlesztési tevékenysége megkezdése miatt kényszerült a szellemi vagyongazdálkodás szabályozott feltételeinek megteremtésére. Korábbi tapasztalatok, és megfelelő belső feltételek hiányába, külső szakértőt kívántak igénybe venni a szabályzatok elkészítésére, és a bevezetés támogatására.

szellemi vagyongazdálkodási szabályzat

Eset leírása: Ügyfelünk az államháztartás alrendszereiből alapított vállalkozás, amely részben jogszabályi kötelezettségei, részben saját kutatás-fejlesztési tevékenysége megkezdése miatt kényszerült a szellemi vagyongazdálkodás szabályozott feltételeinek megteremtésére. Korábbi tapasztalatok, és megfelelő belső feltételek hiányába, külső szakértőt kívántak igénybe venni a szabályzatok elkészítésére, és a bevezetés támogatására.

Feladat: Feladatunk a szellemi vagyongazdálkodási szabályzat elkészítése, és a bevezetés támogatása volt. A szabályzatot a vállalati kutatás-fejlesztési tevékenységre, az ennek során létrehozott szellemi alkotásokkal kapcsolatos bejelentési, nyilvántartási, iparjogvédelmi, hasznosítási és díjazási területekre is ki kellett terjeszteni.

Eredmény: A szabályzat elkészítése 2 hónapot igényelt. A szabályzat bevezetéséhez támogatást nyújtott az I.M.A. Innovációmenedzsment Akadémia is, amely kihelyezett tanfolyam keretében biztosította a szellemi vagyongazdálkodás szükséges alapismeretek átadását. Ügyfelünk 6 hónap alatt vezette be az érintett vállalati működési területeken a szellemi vagyongazdálkodási szabályzatot.

Kapcsolódó, ígénybevett iparjogvédelmi szolgáltatások

Szellemi vagyongazdálkodást érintő szabályzatok elkészítése
A szellemi vagyongazdálkodás területre vonatkozó szabályzatok kidolgozása és bevezetése a gazdálkodásba.

iparjogvédelem

szerzői jogvédelem

szellemi vagyongazdálkodás szabályzatok elkészítése

államháztartás

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu