Szellemi alkotások vagyonértékelése

Határozza meg a piaci értéket, üzleti céljai eléréséhez!

Szellemi alkotások vagyonértékelése

Funkciója: A szellemi alkotások vagyonelemként történő nyilvántartásához, valamint hasznosításának előkészítéséhez szükséges feltétel teljesítése.

Miért szükséges: A szellemi alkotások sajátossága, hogy valós piaci értékük jelentősen eltérhet az előállításuk és/vagy a kifejlesztésük során felmerült kiadásoktól. A jogi szabályozás ezért piaci értékük megállapítását írja elő arra az esetre, ha a vállalkozások vagyonelemként kívánják nyilvántartani az általuk kifejlesztett szellemi alkotásokat könyvelésükben. A szellemi alkotások üzleti hasznosításának is alapfeltétele, hogy ismert legyen valós piaci értékük.

Tartalma

  • A szellemi alkotások azonosító adatainak áttekintése.
  • A szellemi alkotások tulajdonjogi helyzetét igazoló okiratok áttekintése
  • A szellemi alkotások szerzői jogi és iparjogvédelmi helyzetét igazoló okiratok áttekintése.
  • A szellemi alkotások műszaki-technikai dokumentációjának áttekintése, különös tekintettel a tervezett üzleti hasznosításhoz szükséges kiviteli alakok technikai készültségi szintjének szempontjából.
  • A szellemi alkotások használatba adhatóságát támogató feltételek rendelkezésre állásának áttekintése.
  • Eljárás az azonosításhoz, a tulajdonjogi és az iparjogvédelmi, a hasznosításhoz szükséges kiviteli alakok technikai kidolgozottsági szintjének bemutatásához szükséges, hiányzó feltételek pótlásában.
  • A szellemi alkotások hasznosítására kidolgozott üzleti modell áttekintése, adott esetben közreműködés az üzleti modell megtervezésében.
  • Vagyonértékelése elkészítése.

Esettanulmány

Eset leírása: Építőanyagok fejlesztésével foglalkozó partnerünk a nemzetközi piacon is újnak tekinthető terméket fejlesztett ki, saját üzleti tevékenysége körében végrehajtott kutatás-fejlesztési tevékenységgel. Mivel a fejlesztés sikeresen került befejezésre, és partnerünk jelentős saját forrást használt fel a kutatás-fejlesztés során, ezért a kifejlesztett terméket vagyoni elemként kívánta feltüntetni könyvelésében. Partnerünk részletes üzleti tervvel rendelkezett a saját fejlesztésű termék tervezett hasznosításáról.

Feladat: Feladatunk az új termék alapját képező szellemi alkotás vagyonértékelésére irányult.

Eredmény: Társaságunk megvizsgálta a szellemi alkotás azonosíthatóságáról, érdemi műszaki tartalmáról, és tervezett üzleti hasznosításáról rendelkezésre álló dokumentumokat. Mivel ezek nem voltak teljes körűek a vagyonértékeléshez szükséges módon és mértékig, ezért partnerükkel közösen pótoltuk a hiányokat. Ezt követően társaságunk jövedelemalapú megközelítéssel meghatározta a szellemi alkotás piaci értékét. A piaci érték 2,5-szeres lett a szellemi alkotás kutatás-fejlesztési kiadásainak. A vagyonértékelést független könyvvizsgáló auditálta, ezért partnerünk vagyoni elemként tudta feltüntetni a szellemi alkotást könyveiben.

 

További kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu