Elektromos haszongépjárművek fejlesztése

Elektromos haszongépjárművek fejlesztésére és gyártására szakosodott ügyfelünk meg kívánta vizsgálni az általa létrehozott szellemi alkotások önálló hasznosításának, valamint az ehhez szükséges, és ezt támogató szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközrendszer kialakításának feltételeit.

Szellemi alkotások célirányos védelme - haszongépjárművek

Eset leírása: Elektromos haszongépjárművek fejlesztésére és gyártására szakosodott ügyfelünk nagyszámú egyedi szellemi alkotást hozott létre a piacképes végtermék megvalósítására irányuló fejlesztési folyamat során. A piaci helyzet nem várt változása miatt a végtermék hasznosítása nem tudott a tervezett formában megvalósulni. Szükségessé vált az üzleti modell átalakítása. Ügyfelünk ezért meg kívánta vizsgálni a létrehozott szellemi alkotások önálló hasznosításának, valamint az ehhez szükséges, és ezt támogató szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközrendszer kialakításának feltételeit.

Feladat: Áttekintettük az ügyfelünk által létrehozott fejlesztési eredményeket. Ezek között azonosítottuk, és felmértük azokat a szellemi alkotásokat, amelyek önmagukban is forgalomképes lehetnek. Portfóliót alakítottunk ki az azonosított szellemi alkotások típusa és lehetséges hasznosítási módja alapján. A rendelkezésre álló piaci információk felhasználásával középtávú üzleti modellt hoztunk létre, melynek részeként meghatározásra kerültek a lehetséges jogi eszközrendszer megvalósításhoz felhasználható pénzügyi eszközök. Mindezek alapján javaslatot dolgoztunk ki az átdolgozott üzleti modellt támogató szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközrendszer felállítására.

Eredmény: Ügyfelünk 47 db önállóan is hasznosítható szellemi alkotásból álló portfóliót hozott létre, melyet vagyona részeként is megjelenített. Ezek között 2 db olyan találmány, és 4 db olyan szoftver volt, amelyek önállóan hasznosítva is jó piaci kilátással rendelkeztek. Javaslatunk alapján a találmányokra ezért nemzetközi szabadalmi bejelentést tett. A portfolió részét képező további 41 db szellemi alkotást jellege és tartalma alapján know-how-ként kezelte. Az így kialakított eszközrendszerrel el lehetett indítani a szellemi alkotások önálló hasznosítására alapozott új üzleti modellt, és optimalizálni lehetett a portfólió üzleti hasznosítását támogató jogi költségeket. Az üzleti modellváltás sikeres lett. Ügyfelünk az egyik találmány hasznosítási, és az ehhez jól kapcsolható egyik szoftver felhasználói jogait értékesíteni tudta a nemzetközi piacon. Közben ugyanezekre a szellemi alkotásokra alapozva sikeres részegység gyártást tudott elindítani haszongépjárművek gyártására szakosodott autógyár beszállítójaként.

Kapcsolódó, ígénybevett iparjogvédelmi szolgáltatások

Stratégiai tervezés
A szellemi alkotások védelmét és üzleti hasznosítását egyszerre biztosító szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközök megtervezése.

szellemi alkotás

iparjogvédelem

szerzői jogvédelem

stratégia

elektromos haszongépjármű

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu