Stratégiai tervezés

Biztosítsa az üzleti hasznosításnak is megfelelő védelmet!

Stratégiai tervezés

Funkciója: A szellemi alkotások célirányos védelmét és üzleti hasznosítását egyszerre biztosító, költséghatékony szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközök megtervezése.

Miért szükséges: A szerzői jog és az iparjogvédelem alapvető feladata a szellemi alkotások védelme, és jogtiszta felhasználásának biztosítása. A vállalati környezetben a szellemi alkotások ugyanakkor alapvetően üzleti hasznosításra kifejlesztésre kerülő eszközök. A szerzői jogi és az iparjogvédelmi eszközöket ezért az üzleti célnak is alárendelt módon kell kialakítani és alkalmazni a vállalati környezetben. A szerzői jogi és az iparjogvédelmi eszközök létrehozása és fenntartása ráadásul jelentős pénzügyi befektetéssel is jár. A hatékony és a célirányos szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközrendszer ezért csak az ezeket a szempontokat együttesen érvényre juttató módszeres tervezéssel hozható létre az üzleti környezetben.

Tartalma

  • Felmérjük az érintett szellemi alkotásokat jellegük, érdemi tartalmuk, hasznosításhoz szükséges kidolgozottságuk, és tulajdonjogi helyzetük alapján.
  • Áttekintjük a hasznosításukra kidolgozott üzleti modellt, adott esetben segítünk az üzleti modell megtervezésében.
  • Felmérjük a tervezett üzleti hasznosításhoz illeszkedő szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközrendszer kialakításával kapcsolatban várható költségeket és befektetési igényt, valamint a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket.
  • Javaslatot dolgozunk ki az érintett szellemi alkotások típusának, a tervezett üzleti hasznosításnak, és a rendelkezésre álló pénzeszközöknek megfelelő szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközrendszer kialakítására.

Esettanulmány

Eset leírása: Elektromos haszongépjárművek fejlesztésére és gyártására szakosodott ügyfelünk nagyszámú egyedi szellemi alkotást hozott létre a piacképes végtermék megvalósítására irányuló fejlesztési folyamat során. A piaci helyzet nem várt változása miatt a végtermék hasznosítása nem tudott a tervezett formában megvalósulni. Szükségessé vált az üzleti modell átalakítása. Ügyfelünk ezért meg kívánta vizsgálni a létrehozott szellemi alkotások önálló hasznosításának, valamint az ehhez szükséges, és ezt támogató szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközrendszer kialakításának feltételeit.

Feladat: Áttekintettük az ügyfelünk által létrehozott fejlesztési eredményeket. Ezek között azonosítottuk, és felmértük azokat a szellemi alkotásokat, amelyek önmagukban is forgalomképes lehetnek. Portfóliót alakítottunk ki az azonosított szellemi alkotások típusa és lehetséges hasznosítási módja alapján. A rendelkezésre álló piaci információk felhasználásával középtávú üzleti modellt hoztunk létre, melynek részeként meghatározásra kerültek a lehetséges jogi eszközrendszer megvalósításhoz felhasználható pénzügyi eszközök. Mindezek alapján javaslatot dolgoztunk ki az átdolgozott üzleti modellt támogató szerzői jogi és iparjogvédelmi eszközrendszer felállítására.
Eredmény: Ügyfelünk 47 db önállóan is hasznosítható szellemi alkotásból álló portfóliót hozott létre, melyet vagyona részeként is megjelenített. Ezek között 2 db olyan találmány, és 4 db olyan szoftver volt, amelyek önállóan hasznosítva is jó piaci kilátással rendelkeztek. Javaslatunk alapján a találmányokra ezért nemzetközi szabadalmi bejelentést tett. A portfolió részét képező további 41 db szellemi alkotást jellege és tartalma alapján know-how-ként kezelte. Az így kialakított eszközrendszerrel el lehetett indítani a szellemi alkotások önálló hasznosítására alapozott új üzleti modellt, és optimalizálni lehetett a portfólió üzleti hasznosítását támogató jogi költségeket. Az üzleti modellváltás sikeres lett. Ügyfelünk az egyik találmány hasznosítási, és az ehhez jól kapcsolható egyik szoftver felhasználói jogait értékesíteni tudta a nemzetközi piacon. Közben ugyanezekre a szellemi alkotásokra alapozva sikeres részegység gyártást tudott elindítani haszongépjárművek gyártására szakosodott autógyár beszállítójaként.

 

További kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu