Szerzői művek nyilvántartásba vétele - önkéntes műnyilvántartás

Biztosítsa a vagyoni jog hiteles igazolásához szükséges feltételeket!

Funkciója: A szerzői művek és a védett ismeretek adott tartalommal, adott időpontban történő rendelkezésre állásának bizonyításához szükséges hatóság igazolás megteremtése

Miért szükséges: A szerzői művekkel, és különösen a védett ismeretekkel kapcsolatos jogérvényesítési eljárásokban kiemelkedő jelentősége van annak, hogy a vagyoni jog jogosultja hitelesen igazolni tudja, az adott időpontban az érintett szerzői mű és/vagy védett ismeret, az adott tartalommal a saját tulajdonában rendelkezésre állt. A bizonyítás csak hiteles dokumentumokkal lehetséges. Az önkéntes műnyilvántartásba vételi eljárás során keletkező hivatalos tanúsítvány, az azonosító számmal ellátott, hitelesített műpéldány, valamint a nyilvántartásba vétel hivatalos meghirdetése tudja biztosítani az ehhez szükséges feltételeket.

Tartalma:

  • A szerzői mű és/vagy a védett ismeret vagyoni jogi helyzetének tisztázása
  • A szerzői mű és/vagy a védett ismeret érdemi tartalmát rögzítő dokumentáció (papíralapú, digitális) áttekintése, szükséges mértékben történő kiegészítése
  • A nyilvántartásba vételi kérelem, valamint a vagyoni joggal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok elkészítése
  • Az SZTNH előtti hivatali eljárás képviselettel történő lebonyolítása
  • Tanúsítvány, hiteles műpéldány megküldése

Esettanulmány

Eset leírása: Élelmiszeripari termékek gyártásával foglalkozó vállalkozás aktív termékfejlesztési tevékenységet folytatott. Ennek során nagy számban hozott létre, olyan jelentős értéket képviselő szellemi alkotásokat, amelyeket védett ismeretként kívánt kezelni, és ezekből szellemivagyon-portfóliót kívánt kialakítani. Nem álltak rendelkezésre az ehhez szükséges, a szellemi vagyon létezését és tartalmát hitelesen igazoló feltételek.

Feladat: A vállalat ügyvezetőjével és a termékfejlesztésért felelős vezetőjével közösen meghatároztuk annak a termékleírási sablonnak a tartalmát, amely szükséges volt, ahhoz, hogy a termékek érdemi tartalma rögzítésre kerüljön. Kiválasztottuk azokat a saját fejlesztésű szellemi alkotásokat, amelyeket a vállalkozás hosszú távon használni kívánt. A termékfejlesztési terület szakembereivel együttműködve a sablon alapján minden érintett szellemi alkotásra elkészítettük a műpéldányban rögzíteni kívánt termékleírást. Ezek felhasználásával, a vállalkozás képviseletében lebonyolítottuk az önkéntes műnyilvántartásba vételi eljárást. 

Eredmény: A vállalkozás az önkéntes műnyilvántartásba vétel lebonyolítása során keletkezett dokumentumok felhasználásával összeállította a hiteles igazolható szellemivagyon-portfolióját, és ennek alapján aktiválta számviteli nyilvántartásába a szellemi vagyonát. Az aktiválás auditálása során eljáró auditor az önkéntes műnyilvántartásba vétel során keletkezett dokumentációhoz kötött jóváhagyását, amelyet a vállalkozás teljesíteni tudott.
 

További kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu