Műpéldány

A szerzői művek esetén a kizárólagos használatot biztosító oltalom megszerzéséhez nem szükséges érdemi engedélyezési eljárás lefolytatása. A szerzői minőség a szerzői mű létrehozásával automatikusan létrejön, és a szerzői minőség megalapozásához a szerző nevének, a szerzői mű létrehozási időpontjának, valamint a szerzői mű készítési helyének feltüntetése is elegendő, a szerzői mű eredeti példányán. A szerzőség tényének megerősítése céljából azonban érdemes a szerzői műveket regisztrálni az önkéntes műnyilvántartás rendszerében. Ez Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala általa vezetett olyan lajstrom, amelyben a szerzői művet a szerzők neve alatt nyilvántartásba veszik. A nyilvántartásba vételi eljárás során kérhető a mű rövid kivonatának közlése is. Az eljárás során a nyilvántartásba vételről tanúsítvány, a mű regisztrált példányáról pedig egy ún. műpéldány készül. A szerzőséggel kapcsolatos jogviták esetén ez a tanúsítvány és a műpéldány bizonyítékként használható a szerzőség megállapítása, valamint a szerzői mű tartalmának egyértelmű meghatározása során.

Kapcsolódó fogalmak: Műpéldány | Önkéntes műnyilvántartás

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu