Márkanév

Az áruk és a szolgáltatások kereskedelmi forgalomban történő megkülönböztetésének eszközei a megjelölések. A megjelölések olyan megkülönböztető jelzések, amelyekkel egyedi arculatot lehet biztosítani az árunak és/vagy a szolgáltatásnak, az erős piaci versenyben. A hétköznapi nyelvben gyakran hívják ezeket a megjelöléseket márkanévnek. Védjegyoltalomról beszélünk. ha a megjelölésre jogszabály által meghatározott hivatalos eljárásban, a megjelölés tulajdonosának kizárólagos használatot biztosító oltalmat adnak. A védjegy tehát a megjelölés védett formája. A védjegy a megjelölés tartalma alapján állhat szóból, ábrákból. Lehet térbeli alakzat, hangjelzés, vagy ezek kombinációja. A védjegy alapját képező megjelölésnek azonban mindig egyedi jellegűnek kell lennie, és nem állhat más javára oltalom alatt. A védjegy tartalmát az oltalmi kör határozza meg. Ez foglalja magában azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyekre a védjegy által biztosított kizárólagos használati jog érvényes. A védjegyoltalomnak területi és időbeni korlátai is vannak. A területi korlát azokat az országokat vagy földrajzi területek jelenti, amelyekben az oltalmat megszerezték. Az időbeli korlát azt az időtartamot jelenti, amíg a védjegyoltalom fennáll. Ez általában 10 év, amely meghosszabbítható. A tanúsító védjegy a védjegy különleges formája. A védjegy ebben az esetben a megkülönböztetésen kívül, az áru vagy a szolgáltatás valamely egyedi, különleges sajátosságának (például kiváló áru) teljesülését is igazolja. Így a védjegyoltalom megszerzéséhez vagy a használat engedélyezéséhez elsősorban annak a bizonyítása szükséges, hogy az áru vagy szolgáltatás rendelkezik a tanúsításhoz szükséges egyedi sajátossággal. Ezt az eljárást nevezik tanúsításnak. A földrajzi eredet- vagy árujelző a tanúsító védjegy egyik sajátos formája, amely azt igazolja, hogy az áru vagy a szolgáltatás egy adott földrajzi területről származik. Azokban az esetekben alkalmazzák, amikor a földrajzi eredetnek meghatározó szerepe van az áru vagy a szolgáltatás tartalma és/vagy minősége szempontjából.

Kapcsolódó fogalmak: Márkanév | Tanúsító védjegy | Földrajzi eredet- és árujelző | védjegy


Kapcsolódó tudnivalók, esettanulmányok

Márka, védjegy vagy védjegyoltalom?

Márka, védjegy vagy védjegyoltalom?

Vajon melyik kifejezés helyes? Vajon melyik, mire való? Védjegynek nevezik azokat a megjelöléseket, amelyeket az áruk és a szolgáltatások kereskedelmi és üzleti forgalomban való megkülönböztetésére használnak. A hétköznapi nyelvhasználatban a védjegyre sokszor márkaként hivatkoznak.

védjegy, márka, védjegyoltalom, iparjogvédelem

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu