Letöltések

A letölthető adatlapokkal és adatszolgáltatási listákkal (a továbbiakban együttesen: adatszolgáltatási listák) segítséget kívánunk nyújtani, hogy az adott oltalmi formához és/vagy az igényelt szolgáltatáshoz kapcsolódó információ- és adatszolgáltatás hatékonyabb és célirányosabb legyen. Kérjük, hogy kiválasztását követően töltse le a kiválasztott adatszolgáltatatási listát az igényelt formában! Az adatszolgáltatási listát letöltését követően töltse ki, majd azonosítható módon írja alá. Az így kitöltött és az aláírt adatszolgáltatási listát küldje vissza részünkre e-mail-ben vagy postai úton. Amennyiben az adatszolgáltatási listákhoz mellékleteket is csatolni kíván, kérjük, hogy ellenőrizze azok méretét! Amennyiben a csatolmányok fájlmérete meghaladja a 10 MB nagyságot, kérjük, hogy a visszaküldésre fájlküldő szolgáltatást használjon! Az adatszolgáltatási listák kitöltéséhez készséggel nyújtunk segítséget elérhetőségeinken.

Figyelem!  Az adatszolgáltatási listán megadott információk hitelességéhez az adatszolgáltatási lista azonosítható aláírása szükséges. A kitöltött és aláírt adatszolgáltatási listák visszaküldése nem minősül szerződéskötésnek!

Adatlap formatervezési minta bejelentéséhez

Az alábbi adatlapot töltse le, amennyiben terméke megjelenését, díszítését, külső jellegzetességeit, különösen rajzolatát, körvonalát, alakját, felületét, a felhasznált anyagok megjelenőséből adódó jellegzetességeit kívánja oltalom alá helyezni. Ha bizonytalan, kérje segítségüket!

Adatlap formatervezési minta bejelentéséhez - pdf formátumAdatlap formatervezési minta bejelentéséhez - word formátum 
A formatervezési minta bejelentéséhez szükséges adatlap pdf és word formátumban az ikonokra kattintva tölthető le.

Adatlap használati mintaoltalmi bejelentéshez

Az alábbi adatlapot töltse le, amennyiben valamilyen tárgy kialakítását, szerkezetét, részeinek elrendezését szeretné oltalom alá helyezni. Az oltalom tárgya nem lehet kézenfekvő a mesterségben járta személy részére. Ha bizonytalan, kérje segítségüket!

Adatlap használati mintaoltalmi bejelentéshez - pdf formátumAdatlap formatervezési minta bejelentéséhez - word formátum 
A használati mintaoltalmi bejelentéséhez szükséges adatlap pdf és word formátumban az ikonokra kattintva tölthető le.

Adatlap szabadalmi bejelentéshez

Az alábbi adatlapot töltse le, amennyiben megítélése szerinti megoldása találmánynak minősül, és arra kifejezetten szabadalmi oltalmat szeretne szerezni. A találmányok tárgya leggyakrabban eszköz, berendezés, eljárás, termékösszetétel, vagy ezek kombinációja. Ha bizonytalan, kérje segítségünket!

Adatlap szabadalmi bejelentéshez - pdf formátumAdatlap szabadalmi bejelentéshez - word formátum 
A szabadalmi bejelentéséhez szükséges adatlap pdf és word formátumban az ikonokra kattintva tölthető le.

Adatlap szabadalomkutatás megrendeléséhez

Az alábbi adatlapot töltse ki, amennyiben a szabadalmi vagy a használati mintaoltalmi eljárás megindítása előtt szeretne tájékozódni találmánya (megoldása) oltalomképességében. Az általunk végzett vizsgálat részben témakutatást, részben újdonságvizsgálatot foglal magában. Ugyanakkor vállaljuk a magyar vagy a külföldi iparjogvédelmi hivatalok által lefolytatandó szabadalomtisztasági és jogérvényességi vizsgálatok előkészítését is.

Adatlap szabadalomkutatás megrendeléséhez - pdf formátumAdatlap szabadalomkutatás megrendeléséhez - word formátum 
A szabadalomkutatás megrendeléséhez szükséges adatlap pdf és word formátumban az ikonokra kattintva tölthető le.

Adatlap szerzői jogi bejelentéshez

Az alábbi adatlapot töltse ki, amennyiben szerzőként művét szeretné regisztráltatni. A regisztráció célja a szerzői mű, a szerző személyének, valamint a szerzői mű alkotási időpontjának összekapcsolása, amennyiben ezek bármelyike hitelesítés, valamint bizonyítást igényel. Ha bizonytalan, kérje segítségüket!

Adatlap szerzői jogi bejelentéshez - pdf formátumAdatlap szerzői jogi bejelentéshez - word formátum 
A szerzői jogi bejelentéshez szükséges adatlap pdf és word formátumban az ikonokra kattintva tölthető le.

Adatlap védjegy bejelentéshez

Az alábbi adatlapot töltse ki, amennyiben áruja vagy szolgáltatása megkülönböztetésére irányuló megjelölését magyar vagy külföldi védjegyként kívánja bejegyeztetni. A védjegyként bejegyezhető megjelölés lehet szó, ábra, vagy ezek bármilyen kombinációja.

Adatlap védjegy bejelentéshez - pdf formátumAdatlap védjegy bejelentéshez - word formátum 
A védjegy bejelentéséhez szükséges adatlap pdf és word formátumban az ikonokra kattintva tölthető le.

Adatlap védjegy és formatervezési minta kutatáshoz

Az alábbi adatlapot töltse ki, amennyiben formatervezési vagy védjegybejelentése benyújtása esetén szeretne meggyőződni a bejelentés tárgyát képező minta vagy megjelölés oltalomképességéről. Védjegyek esetén csak a szó vagy ábrával kombinált megjelölések kutatását tudjuk elvállalni. A vizsgálat annak megállapítására irányul, hogy a kutatható adatbázis tartalmaznak-e olyan azonos vagy közelálló mintát vagy védjegyet, amely kizárja vagy korlátozza mintája vagy megjelölése oltalom alá helyezését.

Adatlap védjegy és formatervezési minta kutatáshoz - pdf formátumAdatlap védjegy és formatervezési minta kutatáshoz - word formátum 
A védjegy és formatervezési minta kutatáshoz szükséges adatlap pdf és word formátumban az ikonokra kattintva tölthető le.

Adatlap védett ismeret (know-how) regisztrálásához

Üzleti titokkal kapcsolatos regisztráció: Az alábbi adatlapot töltse ki, amennyiben szellemi alkotását védett ismeretként szeretné kezelni, ezért a dokumentált rendelkezésre állás, a tartalom azonosítása, az üzleti titok tulajdonosához való kapcsolása és az időpont hitelesítést, valamint bizonyítást igényel. Az üzleti titok jogosultja természetes és jogi személy is lehet. Ha bizonytalan, kérje segítségünket!

Adatlap védjegy és formatervezési minta kutatáshoz - pdf formátumAdatlap védjegy és formatervezési minta kutatáshoz - word formátum 
Az védett ismeret (know-how) regisztrálásához szükséges adatlap pdf és word formátumban az ikonokra kattintva tölthető le.

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu