Kutatás-fejlesztés és innováció

A találmányok üzleti célú hasznosítását nevezik általában innováció menedzsmentnek. Mivel ez mára Magyarországon is széles körű iparággá vált, ezért célszerűnek látszott a tevékenységgel összefüggő szabályozás törvényi szintre történő emelése. A hétköznapi nyelvben K+F+I törvények nevezett jogszabály alapvetően két csoportba sorolja a szakterületen folytatott tevékenységet: Az első csoportba a kutatás-fejlesztés tartozik. Ez magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott fejlesztést és a kísérleti fejlesztést. Kutatás-fejlesztési projektről akkor beszélünk, ha a projekt részét képező kutatás-fejlesztési feladatok e három terület valamelyik részére irányulnak. A második csoportba a technológiai innováció sorolható. A technológiai innováció a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének javítása, illetve kedvező társadalmi és környezeti hatások elérése érdekében végzett tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi ügyletek összessége, amelyek eredményeként új vagy lényegesen módosított termékek, eljárások, szolgáltatások jönnek létre. Innovációs projektről akkor beszélünk, ha a projekt tartalma megfelel ennek a meghatározásnak.

Kapcsolódó fogalmak: Kutatás-fejlesztési projekt | Innovációs projekt

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu