Iparjogvédelmi eljárások lefolytatása

Szakszerű segítséggel biztosabban célhoz ér!

Iparjogvédelmi eljárások lefolytatása

Funkciója: Hivatásos képviselet ellátása a magyar és a külföldi intézmények előtti iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárásokban.

Miért szükséges: Az iparjogvédelmi és a szerzői jogi hivatalos eljárásokat magyar, külföldi vagy nemzetközi intézmények előtt, egyedi szabályok alapján kell lefolytatni. A hivatalos eljárások az oltalom megadását, a lajstromok vezetését (pl. jogutódlás és hasznosítás regisztrálását), az oltalommal összefüggő egyéb eljárásokat (pl. megsemmisítés, nemleges megállapítás, bitorlás) foglalják magukban. A szerzői jogi és az iparjogvédelmi eljárások egyedi jellegük miatt célirányosan és költséghatékonyan szabadalmi ügyvivő közreműködésével folytathatók le. A tapasztalat szerint a szabadalmi ügyvivők igénybevételét nem érdemes „megtakarítani”.

Tartalma

  • Eljárás hivatásos képviselőként az iparjogvédelmi oltalom megszerzésére (adott esetben megújítására) irányuló iparjogvédelmi eljárásokban: szabadalmi, használati minta-, védjegy- és formatervezési mintaoltalom
  • Törlési és megsemmisítési eljárások lebonyolítása
  • Nemleges megállapítási eljárások lebonyolítása
  • Iparjogvédelmi lajstromokkal kapcsolatos ügyintézés (jogutódlás, jelzálogterhelés, licenc tudomásulvétele)
  • Önkéntes műnyilvántartásba történő bejegyzés lebonyolítása
  • Szerzői jogi testület részére beadványok készítése

Esettanulmány

Eset leírása: 25 százalékos piaci részesedésű magyar nagyvállalat stratégiai arculatváltást indított el. Ennek részeként olyan 10 megjelölésből álló új termékarculat bevezetését kezdte meg, melynek központi elemét a nemzeti trikolor színei, valamint a nemzeti megjelölésre alapozott megnevezések határozták meg. Cél az új arculat részét képező megjelölések széles körű védettségét biztosító iparjogvédelmi oltalom megszerzése volt.

Feladat: Feladatunk a megjelölések védjegyként történő bejegyzéséhez szükséges iparjogvédelmi eljárások lebonyolítása volt. Mivel a bejegyzési eljárások során többféle érdemi gátló akadály (felszólalás) merült fel, ezért feladatunk a kapcsolódó jogi eljárások lefolytatását is magában foglalta.

Eredmény: A védjegyoltalom megszerzésére irányuló iparjogvédelmi eljárások sikeresen befejeződtek, ezért megfelelő jogi támogatást adtak az arculatváltásnak. Jelenleg a társaság árbevételének közel 30 százalékát, a sikeres új arculattal megkülönböztetett népszerű termékek értékesítéséből éri el.

 

További kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu