Iparjogvédelem

A szellemi alkotások joga a magyar jogrendszerben a polgári jog területéhez tartozik, és a szellemi alkotás jellemzői alapján három területből áll. Az iparjogvédelem az ezek egyike.

Iparjogvédelem

Az iparjogvédelemmel kapcsolatos főbb tudnivalók az alábbiak:

1 Mire vonatkozik?  

Az iparjogvédelem tárgyai a találmányok, a használati minták, a védjegyek és a formatervezési minták, valamint ezek speciális formái. Az iparjogvédelem sajátossága, hogy a tárgyát képező szellemi alkotások érdemi jellemzőit önálló jogszabályok tartalmazzák. Az adott szellemi alkotásnak meg kell felelni az érintett jogszabályban meghatározott ún. jogosultsági feltételeknek, hogy az iparjogvédelem körében oltalomképes legyen. Ezeket az érdemi feltételeket röviden itt foglaltuk össze. 

2 Mire ad védelmet?  

Az iparjogvédelmi oltalmi minden esetben a tárgyát képező szellemi alkotás (érdemi) tartalmi elemeit védi, és ezekre vonatkozóan kizárólagosságot ad az iparjogvédelmi oltalom tulajdonosának. Ez azt jelenti, hogy az oltalom tárgyát képező szellemi alkotásokat csak az iparjogvédelmi oltalmi jogosultja, vagy az általa erre jogosított valósíthatja meg a védett tartalmi elemeknek megfelelően. A megvalósítás lehetséges a szellemi alkotás használatával, vagy használatának (hasznosításának) engedélyezésével. Az iparjogvédelem körében ezért az oltalom tárgyát képező szellemi alkotások tartalmi elemei, és ezek összessége a szellemi alkotás jellemzőinek és az oltalmi formában megfelelő, különböző eszközökkel (pl. igénypontok, ábrák, levonatok, stb.) mindig pontosan azonosítható módon rögzítésre, és nyilvános lajstromokban meghirdetésre, közzétételre kerülnek. 

3 Hogyan jön létre a védelem?  

Az iparjogvédelmi oltalom keletkezése törvényekben meghatározott formai és tartalmi feltételekhez kötött. A formai és a tartalmi feltételek az oltalom tárgyát képező szellemi alkotás tárgyához igazodnak. Ezek teljesítését szintén törvényekben szabályozott közigazgatási eljárásban vizsgálják meg. Csak a feltételek teljesítése estén adják meg az oltalmat. Az iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez tehát célirányos közigazgatási eljárás kezdeményezése és lefolytatás szükséges, amely az oltalom iránti igény jogosultjának kérelmére indul el, és kerül lefolytatásra.

4 Milyen korlátai vannak a védelemnek?  

Tartalmi korlát: Az oltalom csak a szellemi alkotás oltalom megszerzésére irányuló eljárásban meghatározott érdemi elemeire vonatkozik. Nyilvánosságra jutás: A szellemi alkotás lényegei elemei és jellemzői az oltalom megszerzésére irányuló eljárásban mindig nyilvánosságra, és kutatható lajstromok meghirdetésre kerülnek. Időbeni korlát: Az oltalom időben erősen korlátozott. Az oltalmi formától függően 5-20 év, amely csak az oltalmi formák egy része esetén újítható meg. Földrajzi korlát: Az oltalom minden esetben területileg korlátozott. Csak azon a földrajzi területen érvényes, amelyre az oltalom kiterjesztésre került. Díjfizetési korlát: Az oltalom megszerzése és fenntartása jogszabályban meghatározott díjfizetéséhez kötött. A díjfizetés elmaradása az oltalom megszűnéséhez vezet.

5 Jogszabályi háttér  

Az iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatos jogi szabályozást a szellemi alkotás típusának, és az oltalmi formának megfelelő önálló jogszabályok tartalmazzák. Ezeket az iparjogvédelmi oltalom tárgyát képező szellemi alkotás bemutatásánál, itt részletezzük.

6 Összefoglalás  

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatos főbb tudnivalókat.

Mire vonatkozik?Találmányok, használati minták, védjegyek, formatervezési minták, és ezek speciális formái (az érintett szellemi alkotásokat később részletezzük)

Mire ad oltalmat?A szellemi alkotás tartalmi elemeit védi, amelyre vonatkozóan monopóliumot ad a jog tulajdonosának (nem valósíthatók meg azonos módon a védett tartalmi elemek). A tartalmi elemek és összességük különböző eszközökkel (pld. igénypontok, levonatok, stb.), mindig pontosan azonosítható módon rögzítésre, és nyilvános lajstromokban közzétételre kerülnek.

Hogyan jön létre a védelem?Az oltalom keletkezése törvényben meghatározott formai és tartalmi feltételekhez kötött, melyek teljesítését hatósági eljárásban vizsgálják meg. Csak a feltételek teljesítése estén adják meg az oltalmat.

Korlátok?A szellemi alkotás lényegi tartalma mindig nyilvánosságra kerül. Időben erősen korlátozott (oltalmi formáktól függően 5-20 év). Területileg korlátozott (csak adott földrajzi területre vonatkozik). Megszerzése és fenntartása hatósági díj fizetéséhez kötött.

Jogszabályi háttér?Lásd az iparjogvédelmi oltalmi formáknál!

 

Iparjogvédelmi oltalmi formák

Az iparjogvédelmi oltalomban részesíthető szellemi alkotások, és az ezekre megszerezhető iparjogvédelmi oltalmi formák főbb jellemzőit az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:

Szellemi alkotásOltalmi formaÉrdemi jellemzők
TalálmánySzabadalmi oltalom
(1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról)
Termékre vagy eljárásra vonatkozó új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható műszaki alkotás, igénypont (és rajzok) szerinti tartalommal, 20 év oltalmi idő
Használati mintaHasználati mintaoltalom
(1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról)
Tárgy kialakítására vagy szerkezetére vonatkozó, új, feltaláló lépésen alapuló, iparilag alkalmazható műszaki alkotás, igénypont (és rajzok) szerinti tartalommal, 10 év oltalmi idő
MegjelölésVédjegyoltalom
(1997. évi XI. törvény a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról)
Ábrázolható megjelölés, amely alkalmas áru vagy szolgáltatás megkülönböztetésére, a megjelölésre vonatkozó ábrázolás és az árujegyzék szerinti tartalommal, 10 év oltalmi idő
Formatervezési mintaFormatervezési minta-oltalom
(2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról)
A termék egészének részének, díszítésének új és egyedi jellegű megjelenése, a minta ábrázolása és a termék osztályjelzete szerinti tartalommal, 5 év oltalmi idő

Megjegyzés: Speciális alkotások és oltalmi formák a kiegészítő oltalmi tanúsítvány, a topográfiai oltalom, a növényi fajtaoltalom (találmányok szabadalmaztatása), a földrajzi árujelző oltalom (megjelölések védjegyoltalma).

 

Iparjogvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások

Az iparjogvédelem adta jogi eszközök a találmányok, használati minták, védjegyek, formatervezési minták, és ezek speciális formái védelmét, azonosítását, és üzleti hasznosítását szolgálják.

Iparjogvédelmi bejelentések elkészítése  

A szolgáltatás a magyar és a nemzetközi szerzői jogi és iparjogvédelmi eljárások megindításához szükséges szakszerű beadványok elkészítését tartalmazza, úgymint szabadalmi bejelentés, használati mintaoltalmi bejelentés, védjegybejelentés, formatervezési mintaoltalmi bejelentés.

További információk »Iparjogvédelmi bejelentések elkészítése

Iparjogvédelmi eljárások lefolytatása  

Az iparjogvédelmi és a szerzői jogi hivatalos eljárásokat magyar, külföldi vagy nemzetközi intézmények előtt, egyedi szabályok alapján kell lefolytatni. A szolgáltatás magában foglalja a hivatásos képviselet ellátását a magyar és a külföldi intézmények előtti iparjogvédelmi és szerzői jogi eljárásokban.

További információk »Iparjogvédelmi eljárások lefolytatása

Iparjogi tárgyú szerződések elkészítése  

A szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok üzleti hasznosításához szükséges a szerződéses (kötelmi) jogi feltételek megteremtése, a megfelelő hasznosítási, használati, felhasználási szerződések elkészítése.

További információk »Iparjogi tárgyú szerződések elkészítése

Iparjogvédelmi tanácsadás  

Az iparjogvédelem, a szellemi vagyon, a szellemi alkotások megfelelő kezeléséhez általában nem áll rendelkezésre megfelelő és részletes tudás a vállalati gazdálkodás és/vagy az üzleti tevékenység körében.

További információk »Iparjogvédelmi tanácsadás

 

További kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu