Ipar- és szerzői jogi tárgyú szerződések elkészítése

Teremtse meg a vagyoni jogok hasznosításának feltételeit!

Ipar- és szerzői jogi tárgyú szerződések elkészítése

Funkciója: A szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok üzleti hasznosításához szükséges szerződéses (kötelmi) jogi feltételek megteremtése: átruházási szerződések, hasznosítási és használati szerződések, felhasználási szerződések.

Miért szükséges: A szellemi alkotások üzleti hasznosításának lehetséges és gyakori formája a szellemi alkotásra vonatkozó vagyoni jogok értékesítése, használatba vagy hasznosításba adása, amelyet gyakran technológiatranszfernek is neveznek. Összetett jogi, műszaki-technikai, pénzügyi és üzleti tartalmuk miatt ezek az ügyletek általában egyedi megközelítést igényelnek, és sikeres megvalósításuk is többnyire csak a felek tartós és szoros együttműködésével lehetséges. A szerződések feltételrendszerének kialakítása ezért a technológiatranszfer területén megszerzett innovációmenedzsment felkészültséget és gyakorlatot is igényel, az iparjogvédelmi és a szerzői jogi tárgyú szerződési konstrukciók ismerete mellett.

Tartalma

  • Konzultáció a felekkel a tervezett technológiatranszfer ügylet feltételeinek kialakításáról
  • Az érintett szellemi alkotások azonosítása, tervezett rendelkezésére állási feltételeik ellenőrzése
  • Szerződéstervezetek készítése és véleményezése
  • Közreműködés a szerződések megkötésében, regisztrációjában
  • Közreműködés a szerződési feltételek teljesülésének ellenőrzésében
  • Közreműködés a szerződések módosításában

Esettanulmány

Eset leírása: Ügyfelünk egy külföldi korai fázisú vállalkozás által élelmiszeripari és kozmetikai alapanyagok gyártására kifejlesztett technológiát kívánt Magyarországon hasznosítani. A hasznosítás részeként a célra alkalmas üzemet is meg kívánt építeni, és a technológia magyar alapanyagbázisra kialakított kiviteli alakját is ki kívánta fejleszteni. Korábban hasonló ügyletben még nem vett részt, ezért konzultációs, valamint az üzleti céljainak megfelelő konstrukció kialakítására irányuló igényével fordult hozzánk.

Feladat: Konzultációs folyamat során azonosítottuk ügyfelünk szándékát, és az ügylet sikeres megvalósításához rendelkezésére álló feltételeket. Áttekintettük az érintett szellemi alkotásról közhiteles nyilvántartásokban elérhető, és a szellemi alkotás vagyoni jogaival rendelkező korai fázisú vállalkozás által rendelkezésre bocsátott információkat. Az így rendelkezésre álló információk alapján Magyarország területére vonatkozó kizárólagos hasznosítási (licenc) szerződés megkötését javasoltuk partnerünknek, azzal a kiegészítéssel, hogy vonja be a korai fázisú vállalkozást a hazai alapanyagbázissal kapcsolatos kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtásába. Eredményes megvalósítás esetén pedig azt ajánlottuk, hogy az így létrejövő új szellemi alkotás a felek közös tulajdonban kerüljön.

Eredmény: Tanácsunk alapján ügyfelünk Magyarország területére irányuló kizárólagos, a hasznosítás módjában korlátlan licencszerződést kötött a korai fázisú vállalkozással. Ezt követően saját erős beruházás keretében megépítette a licencszerződés tárgyát képező szellemi alkotás használatához szükséges gyártóüzemet, amelyhez a korai fázisú vállalkozás konzultációs és tervezési segítséget nyújtott. Az üzem működésének megkezdését követő első évben sikerült a magyar alapanyagbázissal kapcsolatos közös fejlesztést befejezni. Az új technológiai know-how a felek 50-50%-os közös tulajdonába került.

 

További kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu