Innovációs eredmények hasznosítása

Az innovációs eredmények hasznosítása alapvetően két formában történhet: Saját tevékenység körében történő előállítás (gyártás), alkalmazás (technológia bevezetése) és kereskedelmi forgalmazás történik abban az esetben, ha a fejlesztési projektet olyan szervezet hajtja végre, melynek fő tevékenysége ipari vagy mezőgazdasági termelés, illetve szolgáltatás. A fejlesztés célja ezek esetében a versenyképesség javítása volt, a piacon fokozottan versenyképes új termék vagy szolgáltatás bevezetésével. A hasznosítás másik gyakran alkalmazott módja a termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ipari tulajdonjogok értékesítése. Erre abban az esetben kerül sor, ha a fejlesztést kutatás-fejlesztési vagy innovációs tevékenységre szakosodott szervezetek, vagy ezek konzorciuma hajtja végre. Konzorciumról abban az esetben beszélünk, amikor több szervezet a kutatás-fejlesztési vagy innovációs projekt végrehajtására alkalmi együttműködést hoz létre. A konzorciumban gyakran gazdasági társaságok, kutatás-fejlesztésre szakosodott intézetek, felsőfokú oktatási intézmények vesznek részt, a feladatok hatékonyabb megoldása céljából. Gyakori, hogy ezek a konzorciumok új, önálló társaságot szerveznek a kutatás-fejlesztési vagy innovációs eredmények hasznosításának előkészítése céljából. Az így létrehozott vállalkozásokat nevezik spin-off társaságoknak. Ezek általában a hasznosítás kezdeti szakaszában felmerülő és szükséges feladatokat végzik el, és ezek végrehajtása után megszűnnek, vagy befektetők bevonásával átalakulnak. A termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó ipari tulajdonjogok értékesítésére a jogok átruházásával (például szellemi apport formájában), vagy a használatba adásával (licencszerződés) kerül sor. Ezek jogi eszközei az átruházási (adott esetben apportálási) és a hasznosítási szerződések. Ezek ellentételezése valamilyen díjfizetési konstrukcióban, vagy üzletrészként történő elismeréssel történik.

Kapcsolódó fogalmak: Találmányok hasznosítása | Szellemi apport | spin-off | konzorcium

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu