Feltaláló vagyoni jellegű jogok

A feltalálónak személyhez fűződő és vagyoni jellegű jogai vannak. Személyhez fűződő jogok a feltalálói minőség megjelölése (például a szabadalmi okiratokon, találmánnyal kapcsolatos publikációkban), a szerzőségi részarányhoz való jog, a találmányhoz kapcsolódó iratok vonatkozásában a névfeltüntetés joga, valamint a találmány nyilvánosságra hozatalához való jog. A feltaláló személyhez fűződő jogai nem idegeníthetők el, nem ruházhatók el, mert mindig a feltaláló közvetlen személyéhez kötődnek. A feltaláló egyik vagyon jellegű joga a szabadalmi igényjogosultság, tehát a szabadalmi oltalomhoz való jog. A vagyoni jellegű jogok átruházhatók (jogutódlás tárgyát képezhetik), megterhelhetők, használatba adhatók, használatuk engedélyezhető. Munkaviszonyban alkotott találmány esetén a vagyoni jellegű jogok a munkáltató illetik meg. A feltaláló másik vagyon jellegű joga a díjazás iránti igény. A feltalálót ugyanis mindenkor díjazást illeti meg a találmány hasznosítása esetén. A díjfizetés körülményeit a hasznosítás módja határozza meg, de általában elmondható, hogy a díjat az fizeti, aki a hasznosítást végzi.

Kapcsolódó fogalmak: Feltaláló személyhez fűződő jogok | Feltaláló vagyoni jellegű jogok | Feltaláló jogai

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu