Feltaláló

A szabadalom teljes neve szabadalmi oltalom. A szabadalmi oltalom a jogosultjának (tulajdonosának) kizárólagos és korlátlan jogot biztosít a szabadalom tárgyát képező találmány használatára. A kizárólagos használati jog magában foglalja a szabadalmi oltalom tárgyát képező találmány előállítását, használatát, forgalomba hozatalát, a használat más részére történő engedélyezését, valamint a szabadalmi oltalom másra egészben vagy részben történő átruházását. A feltaláló, aki a találmányt megalkotta. Feltaláló csak egy, vagy több természetes személy lehet. A szabadalmas, aki a találmányra a szabadalmi oltalmat megszerezte. A szabadalmas természetes és jogi személy is lehet. A feltaláló és szabadalmas tehát azonos és különböző is lehet. A szabadalmi oltalom tárgyát képező találmányt, ezen keresztül pedig a szabadalmi oltalom tartalmát, a szabadalmi leírásban található szabadalmi igénypontok határozzák meg. A szabadalmi oltalom időben és területileg is korlátozott. Az időbeni korlát általában 20 év, amely meghosszabbítható. A területi korlát az az ország vagy az a földrajzi terület, amelyre vonatkozóan a szabadalmi oltalmat megszerezték. A köznyelvben elterjedt világszabadalom nem létezik. Világszerte szabadalmazott találmányról beszélhetünk, ha a találmányra vonatkozó szabadalmat több földrajzi területen is megszerezték.

Kapcsolódó fogalmak: Szabadalmi oltalom | Szabadalmi igénypontok | Feltaláló | Szabadalmas | Szabadalom


Kapcsolódó tudnivalók, esettanulmányok

A szabadalom és a szabadalmazás

A szabadalom és a szabadalmazás

A vállalatok üzleti célra irányuló innovációs tevékenységében sok esetben kiemelt szerepet kap a szabadalom, a szabadalmi oltalom megszerzése, a szabadalmazás. De vajon tényleg minden esetben a szabadalmi oltalom megszerzése a vállalatok által létrehozott szellemi alkotások üzleti hasznosításának optimális jogi eszköze? Melyek a legnagyobb kihívások a szabadalmi oltalom megszerzése esetén? Hogyan lehet ezeket a kihívásokat mérsékelni?

szabadalom, szabadalmazás, szabadalmi oltalom

A szabadalom és a szabadalomkutatás

A szabadalom és a szabadalomkutatás

A vállalati innovációs szakemberek szabadalmazással kapcsolatos gyakori kérdése, hogy vajon hogyan lehet a szabadalmazási eljárással kapcsolatban jelentkező kockázatokat csökkenteni? Válaszunk: A kockázatok csökkentésének leghatásosabb eszközei a szabadalmi lajstromokban folytatott kutatások.

szabadalom, szabadalomkutatás

A szabadalmi ügyvivőkről

A szabadalmi ügyvivőkről

A szellemi alkotásokkal összefüggő feladatok és eljárások lebonyolítása egyszerre természettudományos/műszaki és speciális jogi ismereteket is igényel. Így ezekben az eljárásokban az ügyfelek szakszerű képviseletét a szabadalmi ügyvivők látják el, akik egyszerre rendelkeznek mindkét területen a szükséges felsőfokú szakirányú végzettséggel és gyakorlattal.

szabadalmi ügyvivő, szabadalom, szellemi alkotás védelme, Szabadalmi Ügyvivői Kamara

A szoftver védelme: szoftverszabadalom?

A szoftver védelme: szoftverszabadalom?

Az informatikai eszközök alkalmazása hétköznapi részévé vált a vállalatok, a vállalkozások innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységnek, ezért egyre gyakoribb kérdésként merül fel a vállalati gyakorlatban, hogy hogyan lehet a szoftvereket jogi védelem alá helyezni.

Szoftverek jogi védelme, szoftverszabadalom, műnyilvántartás, szerzői jog

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu