Építőanyag fejlesztés vagyonértékelése

Építőanyagok fejlesztésével foglalkozó partnerünk a nemzetközi piacon is újnak tekinthető terméket fejlesztett ki, saját üzleti tevékenysége körében végrehajtott kutatás-fejlesztési tevékenységgel. Mivel a fejlesztés sikeresen került befejezésre, és partnerünk jelentős saját forrást használt fel a kutatás-fejlesztés során, ezért a kifejlesztett terméket vagyoni elemként kívánta feltüntetni könyvelésében.

Építőanyag fejlesztés vagyonértékelése

Eset leírása: Építőanyagok fejlesztésével foglalkozó partnerünk a nemzetközi piacon is újnak tekinthető terméket fejlesztett ki, saját üzleti tevékenysége körében végrehajtott kutatás-fejlesztési tevékenységgel. Mivel a fejlesztés sikeresen került befejezésre, és partnerünk jelentős saját forrást használt fel a kutatás-fejlesztés során, ezért a kifejlesztett terméket vagyoni elemként kívánta feltüntetni könyvelésében. Partnerünk részletes üzleti tervvel rendelkezett a saját fejlesztésű termék tervezett hasznosításáról.

Feladat: Feladatunk az új termék alapját képező szellemi alkotás vagyonértékelésére irányult.

Eredmény: Társaságunk megvizsgálta a szellemi alkotás azonosíthatóságáról, érdemi műszaki tartalmáról, és tervezett üzleti hasznosításáról rendelkezésre álló dokumentumokat. Mivel ezek nem voltak teljes körűek a vagyonértékeléshez szükséges módon és mértékig, ezért partnerükkel közösen pótoltuk a hiányokat. Ezt követően társaságunk jövedelemalapú megközelítéssel meghatározta a szellemi alkotás piaci értékét. A piaci érték 2,5-szeres lett a szellemi alkotás kutatás-fejlesztési kiadásainak. A vagyonértékelést független könyvvizsgáló auditálta, ezért partnerünk vagyoni elemként tudta feltüntetni a szellemi alkotást könyveiben.

Kapcsolódó, ígénybevett iparjogvédelmi szolgáltatások

Szellemi alkotások vagyonértékelés
A szellemi alkotások piaci értékének meghatározása.

szellemi alkotás

iparjogvédelem

szerzői jogvédelem

szellemi alkotás vagyonértékelés

építőanyag fejlesztés

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu