Átruházási szerződés

A találmányok hasznosíthatók a találmány tárgyát képező technikai megoldás saját tevékenység körében történő előállításával, valamint az előállított termék kereskedelmi forgalmazásával. A találmányok hasznosításának gyakori módja a találmányra vonatkozó vagyoni jellegű jogok hasznosítása is. Vagyoni jellegű jognak a szabadalmi igényjogosultságot és a szabadalmi oltalmat tekintjük. A vagyon jellegű jogok hasznosításának egyik típusa, amikor a vagyoni jellegű jogot szerződéssel másra átruházzák. Ebben az esetben megváltozik a vagyoni jellegű jog jogosultja (lényegében tulajdonosváltozás történik). Az átruházás során a jogutód tulajdonában kerül a szabadalmi igényjogosultság vagy a szabadalmi oltalom. Az átruházást követően a jogutód jogosult a találmány használati módra vonatkozó, valamint időbeni és területi korlátozás nélküli használatára. Az átruházás lebonyolításának eszköze az átruházási szerződés, melyben a felek a jogosult és a jogutód. Az átruházás nem keverendő össze az átszállással. Az átruházás mindig a felek közös akaratán alapul, míg az átszállás egy, a jogosult személyét érintő változás (például haláleset, jogi személy átalakulása, stb.) következménye. A vagyoni jellegű jogok hasznosításának másik típusa a használat engedélyezése. Ebben az esetben a használatba adó meghatározott tartalmú használati jogot (licenc) ad a használatba vevő részére, a találmány használatára. A használat csak külön kikötés esetén korlátlan vagy ruházható át, egyebekben a felek részletesen meghatározzák a lehetséges használat körét, a használati jog terület hatályát és időtartamát. A használatban adás eszköze a használati szerződés, amelyet a gyakorlatban sok esetben licencszerződésnek neveznek. A használati szerződésben a felek a használatba adó (licencadó) és a használatba vevő (licencvevő). A vagyoni jellegű jogok hasznosításának gyakori módja az apportálás. Apportálásról akkor beszélünk, ha a jogutód saját vagyonnal rendelkező szervezet (például gazdasági társaság). Ebben az esetben a jogutódlás tárgyát képező vagyoni jellegű jogot szellemi apportnak nevezzük.

Kapcsolódó fogalmak: Átruházási szerződés | Hasznosítási szerződés | licencszerződés | Szellemi apport

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu