Alapanyagok gyártásra kifejlesztett technológia hasznosítása

Ügyfelünk egy külföldi korai fázisú vállalkozás által élelmiszeripari és kozmetikai alapanyagok gyártására kifejlesztett technológiát kívánt Magyarországon hasznosítani. A hasznosítás részeként a célra alkalmas üzemet is meg kívánt építeni, és a technológia magyar alapanyagbázisra kialakított kiviteli alakját is ki kívánta fejleszteni.

Technológia hasznosítása licenc szerződéssel

Eset leírása: Ügyfelünk egy külföldi korai fázisú vállalkozás által élelmiszeripari és kozmetikai alapanyagok gyártására kifejlesztett technológiát kívánt Magyarországon hasznosítani. A hasznosítás részeként a célra alkalmas üzemet is meg kívánt építeni, és a technológia magyar alapanyagbázisra kialakított kiviteli alakját is ki kívánta fejleszteni. Korábban hasonló ügyletben még nem vett részt, ezért konzultációs, valamint az üzleti céljainak megfelelő konstrukció kialakítására irányuló igényével fordult hozzánk.

Feladat: Konzultációs folyamat során azonosítottuk ügyfelünk szándékát, és az ügylet sikeres megvalósításához rendelkezésére álló feltételeket. Áttekintettük az érintett szellemi alkotásról közhiteles nyilvántartásokban elérhető, és a szellemi alkotás vagyoni jogaival rendelkező korai fázisú vállalkozás által rendelkezésre bocsátott információkat. Az így rendelkezésre álló információk alapján Magyarország területére vonatkozó kizárólagos hasznosítási (licenc) szerződés megkötését javasoltuk partnerünknek, azzal a kiegészítéssel, hogy vonja be a korai fázisú vállalkozást a hazai alapanyagbázissal kapcsolatos kutatás-fejlesztési feladatok végrehajtásába. Eredményes megvalósítás esetén pedig azt ajánlottuk, hogy az így létrejövő új szellemi alkotás a felek közös tulajdonban kerüljön.

Eredmény: Tanácsunk alapján ügyfelünk Magyarország területére irányuló kizárólagos, a hasznosítás módjában korlátlan licencszerződést kötött a korai fázisú vállalkozással. Ezt követően saját erős beruházás keretében megépítette a licencszerződés tárgyát képező szellemi alkotás használatához szükséges gyártóüzemet, amelyhez a korai fázisú vállalkozás konzultációs és tervezési segítséget nyújtott. Az üzem működésének megkezdését követő első évben sikerült a magyar alapanyagbázissal kapcsolatos közös fejlesztést befejezni. Az új technológiai know-how a felek 50-50%-os közös tulajdonába került.

Kapcsolódó, ígénybevett iparjogvédelmi szolgáltatások

ipar- és szerzői jogi tárgyú szerződések elkészítése
A szellemi alkotásokra vonatkozó vagyoni jogok üzleti hasznosításához szükséges szerződéses jogi feltételek megteremtése.

iparjogvédelem

szerzői jogvédelem

ipar- és szerzői jogi tárgyú szerződések elkészítése

kozmetikai alapanyag gyártás

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu