A szabadalom és a szabadalomkutatás

A vállalati innovációs szakemberek szabadalmazással kapcsolatos gyakori kérdése, hogy vajon hogyan lehet a szabadalmazási eljárással kapcsolatban jelentkező kockázatokat csökkenteni? Válaszunk: A kockázatok csökkentésének leghatásosabb eszközei a szabadalmi lajstromokban folytatott kutatások.

A vállalati innovációs szakemberek szabadalmazással kapcsolatos gyakori kérdése, hogy vajon hogyan lehet a szabadalmazási eljárással kapcsolatban jelentkező kockázatokat csökkenteni? Válaszunk: A kockázatok csökkentésének leghatásosabb eszközei a szabadalmi lajstromokban folytatott kutatások.

Szabadalom kutatás

Iparjogvédelmi lajstromok

A szabadalmi oltalom alapja az a közmegegyezés, amely szerinti a bejelentő vagy a szabadalmas a szabadalmi oltalom biztosította kizárólagosságért cserébe nyilvánosságra hozza a találmány lényegét. Ennek eszközei az iparjogvédelmi, ezen belül pedig a szabadalmi lajstromok. A szabadalmi lajstromok a szellemi tulajdoni hivatalok által vezetett olyan közhiteles nyilvántartások, amelyek tartalmazzák a szabadalmi bejelentések és a szabadalmak összes lényeges azonosítási és tartalmi elemeit, beleértve az ezek tárgyát képező találmányok egységes feltételek szerinti leírását. A szabadalmi lajstromok ezért a nyilvántartási funkciójukon kívül kiváló eszközei a szabadalmazni kívánt találmány tárgyához közelálló megoldásokra vonatkozó információk, a technika állásának feltárásához is. Ezt a funkciót a lajstromok ingyenes elérhetősége, célirányos szűrhetősége, és praktikus online keresőeszközök rendelkezésre állása is támogatja. Így a szabadalmi lajstromokban folyatott célirányos kutatások mára a szabadalmazással kapcsolatos kockázatok kezelésének leggyakoribb eszközeivé váltak.

Iparjogvédelmi témakutatás

A szabadalmi kutatások legegyszerűbb és legátfogóbb fajtáját a témakutatások képezik. Ebben az esetben a kutatás célja a találmány szélesebb körű műszaki-technikai hátterét képző ismeretanyag feltárása. A témakutatás az innovációs folyamat kezdeti szakaszában lehet hasznos. Be tudja mutatni azokat a fejlesztési trendeket, azokat a konkrét műszaki megoldásokban megjelenő kutatás-fejlesztési irányokat, amelyek a kutatás időpontjában meghatározóak a találmány műszaki-technikai területén. A témakutatás ezért segíteni tudja az innovációs folyamat megalapozását, csökkenteni tudja az innovációs tevékenység beruházási igényét. Gyakori kérdés, hogy milyen többletértékkel bír az iparjogvédelmi témakutatás a szakirodalmi témakutatással szemben? A válasz egyszerű. Az iparjogvédelmi lajstromok egy adott probléma megoldására konkrét műszaki-technikai megoldásokat tartalmaznak, míg a szakirodalmi kutatások tudományos összefüggéseket írnak le. A vállalati innováció területén iparilag alkalmazható eredményeket kell elérni, ehhez pedig a találmányok, és azokra vonatkozó szabadalmi lajstromokban folytatott kutatások tudják biztosítani az érdemi konkrétumokat. 

Újdonságvizsgálat

A szabadalmi kutatások leggyakrabban alkalmazott típusa az újdonságvizsgálat. Az újdonságvizsgálat célja a technika állásának részletes feltárása, abból a célból, hogy a szabadalmazás egyik alapfeltételének, az újdonságnak a teljesülése megállapításra, és ellenőrzésre kerüljön. Az újdonságvizsgálat ezért csak a találmány szabadalmazni kívánt jellemzőinek az ismeretében lehetséges, illetve eredményes. Az újdonságvizsgálat során feltárásra kerülnek azok a közelálló találmányok, amelyek műszaki-technikai tartalmuk révén, a nyilvánosságra jutott technika állásának részeként önállóan, vagy együttesen relevánsak lehetnek a kutatás tárgyát képező találmány újdonságtartalma szempontjából. Kedvezőnek tekinthető a kutatás eredménye, amennyiben a technika állásában nincsenek olyan közelálló találmányok, amelyek a szakember köteles tudásának részeként, kizárnák a találmány újdonságtartalmát. Másrészt az újdonságvizsgálat lehetővé teszi a találmány szabadalmi leírásban foglalt tartalmának pontosítását, a hatékonyabb szabadalmi oltalom megszerzéséhez. 

Írásos véleménnyel kiegészített újdonságvizsgálat

A szabadalmi kutatások kockázatkezelési szempontból legcélirányosabb eszköze az írásos véleménnyel kiegészített újdonságvizsgálat. Ennek során a szabadalmazással kapcsolatos mindhárom feltétel (újdonság, feltalálói tevékenység, ipari alkalmazhatóság) együttes, és a szabadalmazni kívánt találmány összes jellemzőjét érintő vizsgálat kerül lefolytatásra. A vizsgálat során lényegében meghatározásra kerül, hogy az érintett találmány megfelel-e a szabadalmazás, a szabadalmi oltalom megadásához és megszerzéséhez szükséges feltételeknek. Ez a vizsgálat is csak a találmány szabadalmazásra előkészített teljes és részletes leírása alapján lehetséges. A vizsgálat elvégeztethető a szabadalmazási eljáráson belül, illetve azt megelőzően is. Amennyiben a szabadalmi eljáráson belül, az érintett szellemi tulajdoni hivatal bevonásával kerül elvégzésre, akkor lényegében a szabadalmazással kapcsolatos előzetes érdemi döntésnek tekinthető. 

Előkészítés és eredmény

A kutatás érdemi megalapozása a szabadalmi leírás, az igénypontok és a rajzok elkészítését foglalja magában. Ezek nélkül az újdonság- és az írásos véleménnyel kiegészített újdonságvizsgálat érdemben nem végezhető el. A kutatás eredményét kutatási jelentés rögzíti, amely az érdemi megállapítások mellett, a közelálló megoldások szabadalmi lajstromban elérhető dokumentációját is magában foglalja. Ezek szakmai szempontú elemezése többnyire szabadalmi ügyvivő bevonását igényli.

Miért érdemes a kutatásba fektetni

A témakutatás révén jelentős mértékben csökkenthető az innovációs folyamat idő és beruházási igénye. Az újdonságvizsgálat lehetővé teszi a szabadalmi bejelentés célirányosabb előkészítését, az oltalmi kör pontosabb és célirányosabb megalapozását. A szellemi tulajdoni hivatal bevonásával lebonyolított írásos véleménnyel kiegészített újdonságvizsgálat pedig még a költség- és az időigényes külföldi bejelentések, és a szabadalmi leírás közzététele előtt biztosítja a találmány szabadalmazhatóságának érdemi megítélését. Ez lehetővé teszi a találmánnyal kapcsolatos szabadalmi igény módosítását, a szabadalmi bejelentés közzététel előtti átdolgozását, vagy adott esetben a visszavonását. Az írásos véleménnyel kiegészített újdonságvizsgálat ezért a szabadalmazási eljárásokkal kapcsolatos kockázatok kezelésének leghatékonyabb eszköze.

Természetesen vállaljuk a kutatások előkészítésével és a lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Így bátran forduljon hozzánk, ha alkalmazni kívánja a szabadalmazás kockázatait. 

szabadalom

szabadalomkutatás

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu