A szabadalmi ügyvivőkről

A szellemi alkotásokkal összefüggő feladatok és eljárások lebonyolítása egyszerre természettudományos/műszaki és speciális jogi ismereteket is igényel. Így ezekben az eljárásokban az ügyfelek szakszerű képviseletét a szabadalmi ügyvivők látják el, akik egyszerre rendelkeznek mindkét területen a szükséges felsőfokú szakirányú végzettséggel és gyakorlattal.

Szabadalmi ügyvivő

A szabadalmi ügyvivők szűk köre közgazdasági végzettséggel is rendelkezik, ezért mindenkinél hatékonyabban tudja kiszolgálni a vállalati környezetben keletkezető szellemi alkotások jogi védelmével és hasznosításával összefüggő feladatokat. A szellemi alkotások védelmével és hasznosításával összefüggő szakmai kérdésekben ezért célszerű szabadalmi ügyvivő közreműködését kérni.

A szabadalmi ügyvivői tevékenység feltételrendszere

A szabadalmi ügyvivői tevékenység világszerte önálló szabályozás szerint működő szakma, amelynek magyarországi jogi hátterét az 1995. évi XXXII. törvény adja. A szabadalmi ügyvivői tevékenység feltétele felsőfokú természettudományos vagy műszaki (mérnöki) végzettség, felsőfokú iparjogvédelmi végzettség, időtartamhoz kötött szakmai gyakorlat, és ennek alapján letett szakvizsga. E mellett a szabadalmi ügyvivők egy része felsőfokú jogi, egy része pedig felsőfokú közgazdasági végzettséggel is rendelkezik, attól függően, hogy a jogérvényesítés, vagy inkább a szellemi vagyongazdálkodás területére kíván szakosodni. Szabadalmi ügyvivő Magyarországon csak az lehet, aki rendelkezik ezzel a nagyon széles szakmai háttérrel és szakmai gyakorlattal, és a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara tagja. A szabadalmi ügyvivői tevékenység feltétele ugyanis (hasonlóan az ügyvédi tevékenységhez) a kamarai tagság. A kamarai tagság feltétele pedig az igazolt szakmai végzettség és gyakorlat, az érvényes felelősségbiztosítás, valamint az ügyfelek megfelelő minőségű kiszolgálását biztosító infrastruktúra meglétének igazolása. Az ügyfelek szempontjából ez egyfajta szakmai és biztonsági garancia. A szabadalmi ügyvivők kisebb része munkavállalóként, kifejezetten és kizárólag a munkáltató képviseletében eljárva látja el tevékenységét. A szabadalmi ügyvivők nagyobb része viszont önállóan, egyéni ügyvivőként, vagy ügyvivői iroda tagjaként lát le ügyfél-képviseleti tevékenységet. A magyar szabadalmi ügyvivőkről a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara vezet online is kereshető adatbázist (www.szabadalmikamara.hu) , amely a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapjáról (www.sztnh.hu) is elérhető. 

Miért és milyen ügyekben érdemes szabadalmi ügyvivőhöz fordulni

A szellemi alkotások védelme, az ezzel létrejövő szellemi tulajdon vállalati gazdálkodás körében történő kezelése sajátos szakértelmet és nagy gyakorlatot igényel. Ez a szakértelem és gyakorlat, a szükséges és a célirányos tartalommal csak a szabadalmi ügyvivői tevékenység körében szerezhető meg. Így a szellemi alkotások vállalati gazdálkodás körében történő kezelése, a szellemi alkotások materializálása, a szellemi tulajdon létrehozása és kezelése megfelelő szakértelemmel és hatékonysággal csak a szabadalmi ügyvivők részvételével végezhető el. Ezekhez a feladatokhoz ezért célszerű szabadalmi ügyvivőt igénybe venni. 

A szabadalmi ügyvivő által kezelt ügyeket a megoldandó probléma, és az ehhez szükséges szakértelem alapján öt nagyobb csoportba érdemes sorolni:

  • Az első csoport: Az iparjogvédelmi oltalom megszerzésére irányuló, valamint a szerzői művek és a védett ismeretek (know-how) regisztrációjához szükséges hivatalos beadványok elkészítése, továbbá az ügyfelek képviselete az ezekkel kapcsolatos, az oltalom megszerzésére irányuló hivatali eljárásokban. Ide sorolhatók különösen a szabadalmi, a használatiminta-oltalmi, a védjegy- és a formatervezési-mintaoltalmi bejelentések elkészítése, és az ezekkel kapcsolatos hivatalos eljárások lebonyolítása az oltalom megszerzéséig. A szoftverek, adatbázisok, műszaki létesítmények tervei, valamint az üzleti titok tárgyát képező know-how azonosítását biztosító hivatalos eljárások lefolytatása.
  • A második csoportot a szellemi alkotások értékesítésével (átruházás), használatával és hasznosításával (licenc) és felhasználásának engedélyezésével összefüggő szerződések elkészítésével és regisztrációjával összefüggő szakmai feladatok képezik. Kötelmi jogi jellegüket tekintve ide sorolhatók a vállalkozások belső- és külső jogviszonyaiban alkalmazott kutatási, jövőbeni szellemi alkotások létrehozására irányuló vállalkozási, titoktartási és adatkezelési, konzorciumi együttműködési, és a szellemi alkotások létrehozásával és használatával összefüggő díjazási megállapodások elkészítése, valamint ezek hivatali regisztrációjával összefüggő feladatok is.
  • A harmadik csoportba a szellemivagyon-gazdálkodással összefüggő iparjogvédelmi szaktudást igénylő feladatok lebonyolítása tartozik. Ez a többrétű tevékenység magában foglalja különösen a szellemi vagyon felmérését, az üzleti célú felhasználáshoz szükséges dokumentációjának kialakítását, a szellemi vagyon értékelését, a szellemi vagyongazdálkodáshoz szükséges szabályzatok elkészítését, és a szellemivagyon-gazdálkodással kapcsolatos szervezetfejlesztési feladatok lebonyolítását.
  • A problémák és a feladatok szakmai szempontú felosztásának negyedik csoportját az innovációs és a kutatás-fejlesztési projektekkel kapcsolatos szabadalmi ügyvivői feladatok lebonyolítása adja. Ide sorolható különösen a kutatás-fejlesztési projektek szakmai és munkatervének elkészítése. A hivatalos kutatás-fejlesztési minősítési eljárás lefolytatása, adott esetben az ezzel kapcsolatos adókedvezmények igénybevételének támogatása. Az innovációs és a kutatás-fejlesztési pályázatok szakmai fejezeteinek, vagy akár a teljes pályázati dokumentációnak az elkészítése, valamint az ilyen szakmai tartalmú pályázatok teljes lebonyolítása.
  • Végül az olyan egyéb, szabadalmi ügyvivői szakértelmet igénylő ügyek lebonyolítása, mint a téma- és újdonságkutatások, a jogtisztasági vizsgálatok lefolytatása, illetve közreműködés ezek lebonyolításában. A nemleges eljárások lefolytatása, valamint az iparjogvédelmi, a szerzői jogi, illetve az üzleti titokhoz kapcsolódó szakmai közreműködés, az ilyen szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogérvényesítési ügyekben (bitorlás).

Több mint 30 éves szakmai gyakorlatunk révén széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezünk az előző csoportosítás szerinti feladatok lebonyolításában, ezért bátran forduljon hozzánk! Megítélésünk szerint rövid úton egyértelművé válik, hogy mikor és miért érdemes szabadalmi ügyvivőhöz fordulni, ha a bármelyik fentiek szerinti probléma megoldásához igénybe veszi szolgáltatásainkat. 

szabadalmi ügyvivő

szabadalom

szellemi alkotás védelme

Szabadalmi Ügyvivői Kamara

Kiss János József • 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. lph III./5. • Telefon: (+36 1) 302 4443 • E-mail: kiss.janos.jozsef@kjj.hu